Zpomalení

Někdy se nám myšlenky honí hlavou a přes spletitost všech témat, která běhají sem a tam, neslyšíme volání naší duše, nevíme kudy kam. V těchto chvílích pomáhá se zastavit a sdílet. Přes zpomalení můžeme zachytit důležité informace našeho těla, které nás posunou vpřed.Koučink

Koučování je přístup, který lidem účinně napomáhá v jejich rozvoji. Nezáleží na tom, zda se potřebují posunout v pracovních či firemních tématech. Však často naše práce ovlivňuje spokojenost v soukromém životě a stejně tak je tomu i naopak.

Díky partnerskému rozhovoru a vhodných intervencí ze strany kouče pomáhá zmapovat stávající situaci a povzbudit koučovaného překročit obavy a hranice a mění postoje tam, kde je to pro dosažení stanoveného cíle užitečné.

Cílem koučování je zvýšení uvědomění si reality a převzetí zodpovědnosti za svá jednání a svá rozhodnutí. Díky tomu se stáváme kompetentnějšími, sebevědomějšími a dosahujeme svých vytčených cílů. 


Somatic Experiencing®

Prostřednictvím technik somatického prožívání se můžeme dostat blíže k moudrosti našeho těla. K jeho vzpomínkám, k jeho potřebám. Somatické prožívání vyvolává vrozené obranné reakce, které směřují k rovnováze uvnitř systému a pomáhá tak žít plnohodnotnější a jistější život.


Rodinné a systemické konstelace

Pro popis systemických konstelací rád využívám slov mého učitele Jana Bílého:

1. Konstelace jsou pohled na celek. Všichni jsme členové nějakých systémů (celků). Rodiny, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci, firmy nebo i státu. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem. Je totiž stále víc patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné dívat se na celek a nikoliv na jednotlivé individuální problémy. Tím můžeme pochopit souvislosti.

2. Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality. Každý z nás se řídí ve svém životě vnitřními obrazy, které ho buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují, určují to, co vnímá a jak to vnímá. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii. To ovšem neznamená, že to, co se ukazuje v konstelacích, je "správnější pravda", nebo "reálnější skutečnost". Je to jiný, alternativní obraz mé "vnitřní" reality, na který, když ho přijmu jako "také možný", reaguje mé okolí jinak a já mám na výběr - zůstat ve starém, nebo se rozšířit o nové. Tím tedy můžeme změnit i věci, které leží mimo nás.

3. Konstelace jsou spojení se z životem. Moderní přístup vědy k základům naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Od subatomárních částic přes molekuly, prvoky, rostliny až k člověku, složitým sociálním strukturám, naší planetě a galaxiím je vše propojeno se vším. Konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti. Dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly. Tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě.

Ceník individuálního sezení

60 minut

Pro rodiče na mateřské, seniory, studenty, nezaměstnané nebo klienty v nouzi můžeme domluvit cenu individuálně, podle Vašich možností. Buďte k sobě vlídní, ozvěte se :-)

1300 Kč